OTKA K 46701
Klinikai - immunológiai vizsgálatok szisztémás autoimmun kórképekben 2004-2008
Témavezető: Prof. Dr. Czirják László (részvevők: Németh Péter, Berki Timea,)
Támogatás: 6.037.000

OTKA K 75912
Időszak: 2008.10.01-2013.09.30.
Téma címe: *Kísérletes és klinikai vizsgálatok szisztémás szklerózisban különös tekintettel az autoantitestek és a B-sejtek szerepére a fibrózis kialakulásában.
Témavezető: Prof. Dr. Czirják László (részvevők: Németh Péter, Berki Timea, Simon Diana)
Támogatás: 39.571.000

OTKA K 112939
Időszak: 2015. 01. 01 – 2018. 12. 31.**
Téma címe: Biomarkerek és B-sejt génexpressziós mintázat szerepének vizsgálata a betegség aktivitás és irreverzibilis károsodás kialakulásában szisztémás sclerosisban.
Témavezető: Prof. Dr. Czirják László (résztvevők: Berki Tímea, Balogh Péter, Komócsi A)
Támogatás: 27.857.000

PEPSYS (GINOP-232-15-2016-00050 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága (2016-20) – A peptiderg szignalizáció komplexitása és szerepe szisztémás betegségekben című konzorciális pályázat résztvevői

EFOP 3.6.1-16-2016-0004 pályázat Átfogó fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen az intelligens szakosodás megvalósítása érdekében konzorciális pályázat résztvevői
TÉMA: SPF Állatház működtetése